Mobilium:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie, dekoracja / Promienie nad głową św. Jana Nepomucena

Wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: aparaty kościelne

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: dekoracja

Nazwa przyjęta: Promienie nad głową św. Jana Nepomucena

Uwagi:

Wyposażenie zaginione. Informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.