Mobilium:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie, pieczęć / Pieczęć klasztorna

Wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: wyposażenie

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: pieczęć

Nazwa przyjęta: Pieczęć klasztorna

Uwagi:

Wyposażenie zaginione. Informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.