Mobilium:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie, obrus / Obrus stary

Wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: wyposażenie

Ilość: 3

Nazwa ujednolicona: obrus

Nazwa przyjęta: Obrus stary

Uwagi:

Wyposażenie zaginione. Informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.