Mobilium:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie, nakrycie

Wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: wyposażenie

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: nakrycie

Nazwa przyjęta: Nakrycie

Uwagi:

Wyposażenie zaginione. Informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.

Opis (znaki, sygnatury):

Nakrycie szajowe niebieskie