Mobilium:
Jezuici, Legnica (św. Jan Chrzciciel), Legnica, kościół klasztorny - Mauzoleum Piastów, rzeźba / Ostatni przedstawiciele Piastów śląskich, 1677 - 1679 r.

Wprowadzono: 04.04.2015 13:32 | Ost. aktualizacja: 04.04.2015 13:33 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: pomniki nagrobne

Autor: Maciej Rauchmiller

Fundator: Ludwika Anhalcka

Ilość: 4

Nazwa ujednolicona: rzeźba

Nazwa przyjęta: Ostatni przedstawiciele Piastów śląskich

Data powstania: 1677 - 1679 r.

Losy po kasacie:

Pozostały na miejscu

Obecne miejsce przechowywania: Mauzoleum Piastów Śląskich (Legnica)

Opis (znaki, sygnatury):

Cztery, naturalnej wielkości figury wyobrażają członków rodziny prowadzących ostatnią rozmowę (zapisaną w cokołach posągów). Księżna Ludwika zwraca się do męża: „Heu mihi soli” („Biada mnie samej”), książę Chrystian odpowiada: „Nescia gnati” („Nieświadoma losu syna”), Jerzy Wilhelm stwierdza: „At sequor ipse” („Podążam sam”), jego starsza siostra Karolina zamyka rozmowę retorycznym pytaniem: „Spes ubi nostrae” („Gdzież nasza nadzieja”).

Cechy fizyczne

Materiał: alabaster

Źródła opracowań (w tym bibliografia)