Mobilium:
Jezuici, Legnica (św. Jan Chrzciciel), Legnica, kościół klasztorny - Mauzoleum Piastów, Fresk / Dzieje Piastów śląskich, 1677 - 1679 r.

Wprowadzono: 04.04.2015 14:20 | Ost. aktualizacja: 04.04.2015 14:22 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: dekoracja architektoniczna/wystrój

Autor: Maciej Rauchmiller (?)

Fundator: Ludwika Anhalcka

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: Fresk

Nazwa przyjęta: Dzieje Piastów śląskich

Data powstania: 1677 - 1679 r.

Losy po kasacie:

Pozostał na miejscu

Obecne miejsce przechowywania: Mauzoleum Piastów Śląskich (Legnica)

Opis (znaki, sygnatury):

Cykl składa się z 8 przedstawień, w porządku chronologicznym, opatrzonych łacińskimi komentarzami, umieszczony na ścianach nad arkadami dotyczy śląskiej linii Piastów. Ukazuje kolejno: pojednanie Bolesława Kędzierzawego z Władysławem Wygnańcem, walkę Bolesława Wysokiego z rycerzem-olbrzymem w Mediolanie, sprawiedliwe rządy Henryka I Brodatego i św. Jadwigi, śmierć ich syna Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą w 1241 r., książąt śląskich podczas składania hołdu lennego królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu, księcia brzeskiego Jerzego II zasłużonego budową zamku w Brzegu oraz Jerzego Wilhelma składającego w Wiedniu hołd cesarzowi Leopoldowi I.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)