Mobilium:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), dekoracja rzeźbiarska / Dekoracja rzeźbiarska prezbiterium, XVII/XVIII w.

Wprowadzono: 08.07.2015 13:15 | Ost. aktualizacja: 08.07.2015 13:15 | Autor opisu: Natalia Kocowska

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: dekoracja architektoniczna/wystrój

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: dekoracja rzeźbiarska

Nazwa przyjęta: Dekoracja rzeźbiarska prezbiterium

Data powstania: XVII/XVIII w.

Losy po kasacie:

Po kasacie jezuitów w 1773, kościół pozostawał w gestii Komisji Edukacji Narodowej, od 1786 patronat przejęli cystersi z Mogiły. W l. 1796-1809 był kościołem garnizonowym dla austriackiej załogi Krakowa, 1809-15 służył sporadycznie jako cerkiew prawosławna, ok. 1830 przeniesiono tutaj parafię ze zburzonej kolegiaty Wszystkich Świętych; w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie parafia Wszystkich Świętych w Krakowie)

Uwagi:

Na konchowym sklepieniu absydy trzy duże płyciny. W dużych płycinach płaskorzeźbione sceny z życia patronów kościoła: Spotkanie śś. Piotra i Pawła, Ukrzyżowanie św. Piotra, Ścięcie św. Pawła. W niszach posągi śś. Wojciecha i Stanisława bpa. W cokołach pod niszami tonda z popiersiami śś. Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego, poniżej godło jezuitów. W emporze pd. polichromia z owalnymi portretami jezuitów: Kaspra Drużbickiego (zm. 1652) i Mikołaja Łęczyckiego (zm. 1662). Pierwotny ołtarz główny wzniesiony przed 1634, obecny, późnobarokowy z l. 1726-1735, z fundacji Jakuba Morsztyna wojewody sandomierskiego, zapewne wg projektu arch. Kacpra Bażanki z 1725 z rzeźbami Antoniego Frąckiewicza i obrazami Szymona Czechowicza (ok. 1836 wymieniono środkowy obraz). Kondygnację górną wieńczy rzeźbiona grupa z apoteozą św. Pawła. Części boczne w formi tronów, podtrzymywanych przez posągi: śś. Augustyna, Hieronima, Cyryla Aleksandryjskiego i Cyryla Jerozolimskiego; nad nimi wysokie, dekorowane zaplecki z obrazami przestawiającymi papieża w otoczeniu wiernych i metropolitę wręczającego paterissę władyce. W cokole, pośrodku później dodany obraz Matki Boskiej Śnieżnej barokowy, przemalowany. Przed ołtarzem balustrada drewniana, późnobarokowa 1752 funowana przez rodzinę Morsztynów.