Mobilium:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), dekoracja na sklepieniach kaplic / Dekoracja na sklepieniach kaplic.

Wprowadzono: 08.07.2015 13:15 | Ost. aktualizacja: 08.07.2015 13:15 | Autor opisu: Natalia Kocowska

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: dekoracja architektoniczna/wystrój

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: dekoracja na sklepieniach kaplic

Nazwa przyjęta: Dekoracja na sklepieniach kaplic.

Losy po kasacie:

Po kasacie jezuitów w 1773, kościół pozostawał w gestii Komisji Edukacji Narodowej, od 1786 patronat przejęli cystersi z Mogiły. W l. 1796-1809 był kościołem garnizonowym dla austriackiej załogi Krakowa, 1809-15 służył sporadycznie jako cerkiew prawosławna, ok. 1830 przeniesiono tutaj parafię ze zburzonej kolegiaty Wszystkich Świętych; w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie parafia Wszystkich Świętych w Krakowie)

Uwagi:

Na sklepieniach kaplic w kluczach przeważnie rozety; w kaplicy Wieczerzy Pańskiej godło jezuitów w okrągłym medalionie. W polach sklepiennych malowane medaliony.