Mobilium:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), dekoracja kaplicy / Dekoracja kaplicy Wieczerzy Pańskiej

Wprowadzono: 08.07.2015 13:15 | Ost. aktualizacja: 08.07.2015 13:15 | Autor opisu: Natalia Kocowska

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: dekoracja architektoniczna/wystrój

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: dekoracja kaplicy

Nazwa przyjęta: Dekoracja kaplicy Wieczerzy Pańskiej

Losy po kasacie:

Po kasacie jezuitów w 1773, kościół pozostawał w gestii Komisji Edukacji Narodowej, od 1786 patronat przejęli cystersi z Mogiły. W l. 1796-1809 był kościołem garnizonowym dla austriackiej załogi Krakowa, 1809-15 służył sporadycznie jako cerkiew prawosławna, ok. 1830 przeniesiono tutaj parafię ze zburzonej kolegiaty Wszystkich Świętych; w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie parafia Wszystkich Świętych w Krakowie)

Uwagi:

Kaplica Wieczerzy Pańskiej od 1881 r. nosiła miano p.w. św. Franciszka Borgiasza. Wyposażona z okazji kanonizacji świętego w 1671 przez Stanisława Trzebickiego, archidiakona katedry krakowskiej oraz w 1689 i 1716 przez Jana i Rafała Brzechffów. Polichromia: w medalionach na sklepieniu słabo czytelne sceny z życia św. Franciszka Borgiasza, z każdej strony ołtarza umieszczono po cztery medaliony ze scenami symbolicznymi. Ołtarz barokowy, powstały prawdopodobnie w 1671 z fundacji Stanisława Trzebickiego. Jednokondygnacyjny, ze zwieńczeniami, z czterema kolumnami. W nim barokowe obrazy: Ostatniej Wieczerzy i św. Alojzego Gonzagi z XVIII w. w zwieńczeniu. Tabernakulum późnobarokowe z II połowy XVIII w., z drzwiczkami obitymi srebrną blachą trybowaną z motywem kielicha (uprzednio w ołtarzu głównym).