Mobilium:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), chór muzyczny / Chór muzyczny późnobarokowy, 1734 r.

Wprowadzono: 08.07.2015 13:15 | Ost. aktualizacja: 08.07.2015 13:15 | Autor opisu: Natalia Kocowska

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: wyposażenie

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: chór muzyczny

Nazwa przyjęta: Chór muzyczny późnobarokowy

Data powstania: 1734 r.

Losy po kasacie:

Po kasacie jezuitów w 1773, kościół pozostawał w gestii Komisji Edukacji Narodowej, od 1786 patronat przejęli cystersi z Mogiły. W l. 1796-1809 był kościołem garnizonowym dla austriackiej załogi Krakowa, 1809-15 służył sporadycznie jako cerkiew prawosławna, ok. 1830 przeniesiono tutaj parafię ze zburzonej kolegiaty Wszystkich Świętych; w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie parafia Wszystkich Świętych w Krakowie)

Uwagi:

Wykonany zapewne wg projektu arch. Kacpra Bażanki, fundowany przez Andrzeja Morsztyna, kasztelana sądeckiego i jego żonę Zofię z Rozwadowskich. Wsparty na czterech kolumnach dźwigających faliście przełamujące się belkowanie z ozdobnym parapetem. Ideowo łączy się z ołtarzem głównym. W strefie belkowania trzy kartusze z napisami dotyczącymi pracy misyjnej, środkowy zwieńczony insygniami papieskimi; na parapecie, na osiach kolumn cztery aniołki z instrumentami muzycznymi oraz h. Leliwa i godło jezuitów; na trzonach kolumn pary aniołków podtrzymujące kartusze, ponad którymi obrazy m.i. patronów fundatorów chóru: Michała Archanioła, Andrzeja, Zofii z trzema córkami i Heleny; w podniebiu chóru, h. Leliwa Morsztynów i dwukrotnie powtórzony h. Trąby Rozwadowskich. Późnobarokowe organy z XVIII wieku prawdopodobnie przeniesione z kolegiaty p.w. Wszystkich Świetych.