Mobilium:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), nagrobek / Nagrobek Branickich: Jana Klemensa, marszałka nadwornnego koronnego (zm. 1673) i jego syna Stefana Mikołaja, wojewody podlaskiego (zm. 1709)., 1. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 08.07.2015 13:15 | Ost. aktualizacja: 08.07.2015 13:15 | Autor opisu: Natalia Kocowska

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: pomniki nagrobne

Autor: wg projektu arch. Kacpra Bażanki

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: nagrobek

Nazwa przyjęta: Nagrobek Branickich: Jana Klemensa, marszałka nadwornnego koronnego (zm. 1673) i jego syna Stefana Mikołaja, wojewody podlaskiego (zm. 1709).

Data powstania: 1. połowa XVIII w.

Losy po kasacie:

Po kasacie jezuitów w 1773, kościół pozostawał w gestii Komisji Edukacji Narodowej, od 1786 patronat przejęli cystersi z Mogiły. W l. 1796-1809 był kościołem garnizonowym dla austriackiej załogi Krakowa, 1809-15 służył sporadycznie jako cerkiew prawosławna, ok. 1830 przeniesiono tutaj parafię ze zburzonej kolegiaty Wszystkich Świętych; w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie parafia Wszystkich Świętych w Krakowie)

Uwagi:

Późnobarokowy, na wsch. Ścianie pd. Ramienia transeptu, skomponowany wokół pierwotnego portalu do kaplicy Naświętszego Sakramentu. Po bokach portalu tablice inskrypcyjne, nad przyczółkiem drewniane alegoryczne posągi Wiary i Męstwa, nad portalem sarkofag z kartuszem inskrypcyjnym, w górnej części malowidło prawdopodobnie przedstawiające bitwę pod Wiedniem, z portretem konnym zapewne króla Jana III Sobieskiego, u dołu dwa rzeźbione popiersia męskie, wyżej owalne portrety malowane na blasze: Jana Klemensa Branickiego i jego żony Aleksandry Katarzyny z Czarnieckich, poniżej polichromii tondo z portretem Stefana Mikołaja Branickiego i jego żony Katarzyny z Sapiehów, w zwieńczeniu nagrobka kartusz z h. Gryf Branickich.

Cechy fizyczne

Materiał: czarny marmur dębnicki i paczółtowicki