Mobilium:
Jezuici, Kraków (św. Macieja), epitafium / Epitafium Andrzeja Czarneckiego, burgrabiego zamku krakowskiego (zm. 1649).

Wprowadzono: 08.07.2015 13:15 | Ost. aktualizacja: 08.07.2015 13:15 | Autor opisu: Natalia Kocowska

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: pomniki nagrobne

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: epitafium

Nazwa przyjęta: Epitafium Andrzeja Czarneckiego, burgrabiego zamku krakowskiego (zm. 1649).

Losy po kasacie:

Po kasacie jezuitów w 1773, kościół pozostawał w gestii Komisji Edukacji Narodowej, od 1786 patronat przejęli cystersi z Mogiły. W l. 1796-1809 był kościołem garnizonowym dla austriackiej załogi Krakowa, 1809-15 służył sporadycznie jako cerkiew prawosławna, ok. 1830 przeniesiono tutaj parafię ze zburzonej kolegiaty Wszystkich Świętych; w okresie międzywojennym pełnił funkcję kościoła garnizonowego.

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (obecnie parafia Wszystkich Świętych w Krakowie)

Uwagi:

Barokowe, z kartuszem z h. własnym i literami A.C.B.K. poniżej oraz portretem zmarłego klęczącego przez wizerunkiem Matki Boskiej Loretańskiej, na blasze.

Cechy fizyczne

Materiał: czarny marmur