Mobilium:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), płyta nagrobna / Płyta księcia Władysława Laskonogiego, 1. połowa XIV w.

Wprowadzono: 08.07.2015 13:15 | Ost. aktualizacja: 08.07.2015 13:15 | Autor opisu: Natalia Kocowska

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: pominiki nagrobne

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: płyta nagrobna

Nazwa przyjęta: Płyta księcia Władysława Laskonogiego

Data powstania: 1. połowa XIV w.

Losy po kasacie:

Płyta wmurowana jest obecnie w ścianę kaplicy Pana Jezusa w konwentualnym klasztorze oo. benedyktynów pod wezwaniem Narodzenia NMP w wielopolskim Lubiniu. Jej pierwotna lokalizacja nie jest znana. Prawdopodobnie pierwotnie znajdowała się w kaplicy grobowej, którą przebudowano w latach 1460-1480 na zakrystię i skarbczyk. Z nieznanych przyczyn została usunięta z kościoła, być może podczas siedemnastowiecznej przebudowy klasztoru. Odnaleziona w latach 30 XX w. przez o. Jozafata Ostrowskiego (1890-1939), na dziedzińcu klasztornym, wróciła do kościoła.

Obecne miejsce przechowywania: Kaplica Pana Jezusa w konwentualnym klasztorze oo. benedyktynów pod wezwaniem Narodzenia NMP w wielopolskim Lubiniu

Cechy fizyczne

Wymiary: Wymiary: 193 x 78 m. Lico stare, o nierównej płaszczyźnie, nie zawiera śladów żadnego wizerunku. Na obrzeżu płyty znajduje się wypukła inskrypcja wykonana majuskułą gotycką. Niektórzy badacze uważają, że nie jest to płyta średniowieczna. Autorem i wykonawcą projektu wykucia tablicy miałby być o. Jozafat Ostrowski. Sporna jest także kwestia, któremu Władysławowi ufundowano płytę: Laskonogiemu czy Odonicowi?

Materiał: piaskowiec