Mobilium:
Dominikanie, Ząbkowice Śląskie (Przyłęk) (Święty Krzyż), Ząbkowice Śląskie, kościół klasztorny, Epitafium / Johann Christian Sommer, 1722 r.

Wprowadzono: 07.02.2016 21:57 | Ost. aktualizacja: 07.02.2016 21:57 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: pomniki nagrobne

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: Epitafium

Nazwa przyjęta: Johann Christian Sommer

Data powstania: 1722 r.

Losy po kasacie:

Pozostało w kościele

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich

Opis (znaki, sygnatury):

Pierwsze zachodnie przęsło w nawie południowej. Epitafium z inskrypcją: Alhir Ruhet Ihro Röm: Keyserl: Mayest: Postmeister, Raths-Verwanter und vornehmer Wund-Artzt alhir in Frankenstein: Der Wohl-Edle Ehrenveste, Wohlweise und Kunstreiche Herr Joh: Christoph Sommer. Ward A: 1641 den 6. May in diese Welt gebohren und hat seinen Lauff sanfft und hoffentlich selig beschlossen A: 1722 den 11. Juny, desse Seel der gerechte Richter an seinem Tag einen gnädigen Anblick verleihen wolle. (Tu spoczywa cesarski poczmistrz, krewny rajcy i znakomity chirurg tu w Ząbkowicach; szlachetny, nieskazitelny, mądry i uzdolniony pan Johann Christoph Sommer. Przyszedł na ten świat w roku 1641 dnia 6 maja i swoje życie łagodnie i pełen nadziei szczęśliwie zamknął w roku 1722 dnia 11 czerwca, niech sprawiedliwy sędzia w dniu śmierci raczy łaskawie spojrzeć na jego duszę.).

Cechy fizyczne

Materiał: kamień

Źródła opracowań (w tym bibliografia)