Mobilium:
Dominikanie, Ząbkowice Śląskie (Przyłęk) (Święty Krzyż), Ząbkowice Śląskie, kościół klasztorny, Epitafium / Elisabeth Catharina Sommer z domu Güssenbach, ok. 1707

Wprowadzono: 07.02.2016 22:02 | Ost. aktualizacja: 07.02.2016 22:02 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: pomniki nagrobne

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: Epitafium

Nazwa przyjęta: Elisabeth Catharina Sommer z domu Güssenbach

Data powstania: ok. 1707

Losy po kasacie:

Pozostało w kościele

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich

Opis (znaki, sygnatury):

Trzecie zachodnie przęsło w nawie południowej. Epitafium z inskrypcją: Alhir Ruhet Ihro Röm: Keyserl: Mayest: Postmeisters und vornehmen Wund-Artztes in Frankenstein - des Wohl-Edle Ehrenvesten und Kunstreichen Herrn Joh: Christoph Sommers Ehr- und Tugendreiche Ehelibste Frau Elisabeth Catharina gebohrene Güssenbachin. Hat A: 1649 den 15. May ihren Ein- und A: 1707 den 25. November den Ausgang dieser Welt genohmen, unter welchem Lauff selbige in fruchtbarester Ehe das 35., bis zu sanftem Hinscheiden aber das 58. Jahr ihres Alters errichtet. Welche der Allerhöchste mit seliger Anschauung erönen wolle. (Tu spoczywa cesarskiego poczmistrza, krewnego rajcy i znakomitego chirurga w Ząbkowicach - szlachetnego, nieskazitelnego, mądrego i uzdolnionego pana Johann Christopha Sommera czcigodna i cnotliwa żona Elisabeth Catharina z domu Güssenbach. Przyszła ten świat w roku 1649 dnia 15 maja i w roku 1707 dnia 25 listopada zeszła z tego świata, w czasie swojego życia była przez 35 lat w najowocniejszym związku małżeńskim, aż do łagodnego zejścia ze świata, do którego doszło w 58 roku życia. Niech ją Najwyższy zechce obdarzyć swym łaskawym spojrzeniem).

Cechy fizyczne

Materiał: kamień

Źródła opracowań (w tym bibliografia)