Mobilium:
Dominikanie, Ząbkowice Śląskie (Przyłęk) (Święty Krzyż), Ząbkowice Śląskie, kościół klasztorny, Epitafium / Maria Dittlerin z domu Schultzin, ok. 1700

Wprowadzono: 07.02.2016 22:06 | Ost. aktualizacja: 07.02.2016 22:06 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: pomniki nagrobne

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: Epitafium

Nazwa przyjęta: Maria Dittlerin z domu Schultzin

Data powstania: ok. 1700

Losy po kasacie:

Pozostało w kościele

Obecne miejsce przechowywania: Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich

Opis (znaki, sygnatury):

Pierwsze przęsło od wschodu w nawie północnej. Epitafium z inskrypcją: Allhier ruhet in Gott Weylandt Die Wol Edle Hoch Ehren Tugendreiche Frau Maria Dittlerin geb. Schultzin Welche nach ubsterben Jhres herzgelibteten Ehe Herrns Weyl. Tit Christovh Carl Ditters des Münsterbergischen Fürstentumbs undt Frankensteinischen Weichbildes gewesen Landes Steuer Einnehmers und Raths verwandtes dieses Stadt Frankenstein Ihren 18. Jahrigen Wittenstand in alles Ehrbar und Fröhmikeit Eingebracht hat. Ist gebohren A: 1636. Den 30. Marty, Gestorben den 30. Marty 1700. sse Ihres alters 64 Jahr Hero Seele Gott gnüdig und barmhertzig wolle. Amen. (Tu spoczywa w Bogu świętej pamięci szlachetna, czcigodna, cnotliwa pani Maria Dittler z domu Schultz, która po śmierci swojego ukochanego męża świętej pamięci pana Krzysztofa Karola Dittera byłego poborcy podatkowego księstwa ziębickiego i dystryktu ząbkowickiego oraz krewnego rajcy tego miasta Ząbkowic, 18 lat wdowieństwa godnie i pobożnie spędziła. Urodziła się w roku 1636 dnia 30 marca, zmarła dnia 30 marca 1700 roku w wieku 64 lat. Niech Bóg będzie dla jej duszy łaskawy i miłosierny. Amen.

Cechy fizyczne

Materiał: kamień

Źródła opracowań (w tym bibliografia)