Mobilium:
Jezuici, Tarnopol, ołtarz, Ołtarz św. Andrzeja Boboli, 1. połowa XIX w.

Wprowadzono: 14.04.2016 15:20 | Ost. aktualizacja: 14.04.2016 15:20 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: mobile

Rodzaj dzieła: ołtarz

Styl: neoromański

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: Ołtarz św. Andrzeja Boboli

Data powstania: 1. połowa XIX w.

Losy po kasacie:

Kościół św. Wincentego Ferreriusza i klasztor jezuitów został opuszczony w 1901 r. Jezuici przenieśli się do nowowybudowanego kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii. Tam przeniesiono z dawnego konwiktu ołtarz. Po II wojnie światowej został zniszczony lub zaginął.

Uwagi:

Ołtarz znajdował się w drugiej, licząc od prezbiterium, arkadzie międzynawowej.

Opis (znaki, sygnatury):

Ołtarz architektoniczny, drewniany, jednoosiowy. Pole ujęte w kolumny, wspierające profilowaną arkadę o wykroju trójlistnym; powyżej szczyt, w dolnej partii o wykroju półkolistym, zwieńczony niewielką aediculą. W polu obraz Św. Andrzej Bobola, olej na płótnie, malował Marcin (?) Jabłoński, na mensie obraz Św. Agnieszka, olej na płótnie, malował ks. Kranc.

Cechy fizyczne

Materiał: drewno