Mobilium:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), epitafium, Nagrobek Barbary z Woynów i Mikołaja Wolskich, ok. 1630

Wprowadzono: 29.04.2016 11:10 | Ost. aktualizacja: 29.04.2016 11:10 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: dzieło sztuki

Rodzaj dzieła: epitafium

Styl: manieryzm

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: Nagrobek Barbary z Woynów i Mikołaja Wolskich

Data powstania: ok. 1630

Losy po kasacie:

Trzy lata po kasacie w 1832 r. budynek klasztorny został zajęty na wojskowy lazaret, a same zabudowania klasztorne znacznie przebudowano.

Obecne miejsce przechowywania: Klasztor kanoników regularnych laterańskich w Krzemienicy Kościelnej

Opis (znaki, sygnatury):

Nagrobek obramowany trójdzielnie, na wysokim cokole, wysunięta część środkowa z parą kompozytowych kolumn ujmujących płytką arkadową wnękę, dźwigających belkowanie, nad którym na osi rzeźbiarskie zwieńczenie, ujęta w pilastry o trzonach przechodzących w akantowe spływy nad niskimi częściami bocznymi, w których hemisferyczne nisze i na skrajach jońskie pilastry; trzony pilastrów i archiwolty pokryte ornamentem cekinowym, w przyłuczach wnęki trójkątne liściaste rozety; we wnęce pełnoplastyczne, klęczące figury zmarłych, pomiędzy nimi krzyż, pod którrym miecz i hełm z zamkniętą przyłbicą; zwieńczenie w formie dwóch wolutowych kartuszy z czteropolowymi tarczami herbowymi: po lewej Mikołaja Wolskiego, z h. Półkozic, Gozdawa, Łabędź i Trąby, po prawej Barbary Woynianki Wolskiej, z h. Trąby, Ogończyk, Korczak i Lewart. Inskrypcje antykwą: we fryzie belkowania: BEATI MORTUI QUE IN DOMINO MORIUNTUR, na cokole, środkowy: D.O.M | ITALA QUEM TELLUS NOVIT GERMANA FOVEBAT | PRO VIX NON IUVENEM TERRA PATERNA RAPIT. | ET TEMPLI PRIMUS FUNDATOR ET ORDINIS HUIUS | GLORIA NEC REGNI PARVA SENATUS ERAT | VIX DUO LUSTRA TULIT, CADIT HEU TRIETERIDE NONA. | SIC ROTAT HUMANUS QUAELIBET HORA VICES. | CAZIMIRUS UNICUS FILIUS CUM LACHRIMIS POSUIT; lewy: ILL(USTRISSIMUS) D(OMINUS) | NICOLAUS WOL|SKI HAERES KRZEMIENICEN(SIS) CASTELLA(NUS) WI|TEBSCENI(SIS) OBIIT ANNO | D(OMINI) MDCXXI MAI DIE | 3. AETATIS SUAE | 37; prawy: ILL(USTRISSIMA) D(OMINA) | BARBARA WOINIAN|KA WOLSKA CASTELL(ANEA) | WITEBSCEN(SIS) OBIIT AN|NO D(OMINI) MDCXXIII MAI DIE 17 AETATIS SUAE | 40.

Cechy fizyczne

Materiał: marmur, piaskowiec