Muzykalium:
Pijarzy, Waręż (św. Marka Ewangelisty), Ave Regina caelorum, [b.r.]

Wprowadzono: 06.05.2014 11:59 | Ost. aktualizacja: 06.05.2014 11:59 | Autor opisu: Magdalena Walter-Mazur

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: A VIII 124 (nr 484)

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: antyfona / aria

Datowanie: [b.r.]

Kompozytor: Anonim

Tytuł ujednolicony: Ave Regina caelorum

Incipit tekstu słownego: Ave Regina caelorum

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [obwoluta:] No. 3 / Ave Regina Caelor(…) / Solo Canto / Solo Violino / Anno Dni 1705 / Chori Varesensis Schol. Piar

Zachowane głosy kompozycji: org

Uwagi:

Pieczęć " Z biblioteki Seminarium Sandomierskiego". Głos organowy na wewnętrznych stronach obwoluty. Brak pozostałych głosów. Nota proweniencyjna zapisana innym pismem i innym narzędziem, niż karta tytułowa.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 16 x 13,5 cm

Ilość kart/stron: wyłącznie obwoluta