Muzykalium:
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł), Quam toto caelo erras, 1773 r.

Wprowadzono: 06.05.2014 11:59 | Ost. aktualizacja: 06.05.2014 11:59 | Autor opisu: Magdalena Walter-Mazur

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: A III 15 (nr 115)

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: koncert kościelny

Datowanie: 1773 r.

Kompozytor: Anonim

Tytuł ujednolicony: Quam toto caelo erras

Incipit tekstu słownego: Quam toto caelo erras

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [obwoluta:] Aria / a Vocibus 7 / Canto 1mo / 2do / Basso / Violino 1mo / Violino 2do / Flauto taverso obligato / aut Violino 3tio / Et Fundamento / 1773 / P[anna].w.B[ogu]. ImćP[anna]. M[arianna].M[okronowska]. Z[akonu]. R[eguły]. S[więtego]. O[jca]. B[enedykta]. K[lasztoru]. S[andomierskiego]. C. v. D. K. D. M. B. S. I. O. D. (…)

Zachowane głosy kompozycji: 2S, B, vl1, vl2, ob. (fl lub vl3), org

Uwagi:

Proweniencja niepewna. Pieczęcie " Z biblioteki Seminarium Sandomierskiego". Na stronie tytułowej bardzo długi kryptogram, którego rozwiązanie zaproponoiwane przeze mnie wskazuje na posesję sandomierskich benedyktynek. W głosie Basu wokalnego inskrypcja pisana tą samą ręką, co strona tytułowa (zapis nutowy inną ręką): "Proszę Naypokorniey co więcey przydać do tego tekstu / a zelim godna tego". Rodzaj żeński wskazuje na to, że stronę tytułową zapisała zakonnica. Trzeci głos instrumentalny zatytułowany jako Hobois solo aut Flautraverso v Violino 3tio.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 32 x 20 cm

Ilość kart/stron: 7 + obwoluta