Muzykalium:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Graduał i offertorium, 1. Adjutor in opportunitatibus 2. Jesu dulcis memoria, XIX wiek

Wprowadzono: 23.04.2015 09:46 | Ost. aktualizacja: 23.04.2015 09:46 | Autor opisu: Grzegorz Joachimiak

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Opactwa SS. Benedyktynek w Krzeszowie

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: IV-11

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: 1. Graduał 2. Offertorium

Datowanie: XIX wiek

Kompozytor: Hahn Bernhard

Kopista: kilku kopistów

Tytuł ujednolicony: Graduał i offertorium

Zawartość antologii: 1. Graduał c-moll 2. Offertorium B-dur

Incipit tekstu słownego: 1. Adjutor in opportunitatibus 2. Jesu dulcis memoria

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: Graduale | (adjutor in opportunitatibus) | für | Sopran, Alt, Tenor, Bass | Orgel und Contrabass | Offertorium | (Jesu dulcis memoria) | für | Sopran, Alt, Tenor, Bass | Orgel und Contrabass | mit willkührlicher Begleitung | von | Clarinetten in B, und 2 Horn in B. | von | Bernard Hahn. || Hüner. | Altman

Zachowane głosy kompozycji: org, S (3), A, T, B (2), cl 1 i 2, cor 1

Uwagi:

Brak głósw: cb, cor 2; na odwrocie okładki karta tytułowa; na okładce dawna sygnatura "53/17" niebieską kredką, liczba "53" przekreślona niebieską kredką; na okładce w dolnym prawym rogu dopisek ołówkiem "Altmann" przekreślony niebieską kredką; w Graduale (f.1r) w dolnej części strony inskrypcja dotycząca dyspozycji organów; na S 1 (f.3r) na dole informacja wskazująca na głos cl 1 dla offertorium; głos cor 1 fragment; sygnatura dawna: 53/17, posesor: Altmann, Hüner

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 23,5 x 19 cm i inne

Ilość kart/stron: 10 kart + okładka

Źródła opracowań (w tym bibliografia)