Muzykalium:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), 2 hymny, 1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave, ok. 1850

Wprowadzono: 11.07.2015 12:34 | Ost. aktualizacja: 11.07.2015 12:34 | Autor opisu: Grzegorz Joachimiak

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Opactwa SS. Benedyktynek w Krzeszowie

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: XIV-22

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: Hymn

Datowanie: ok. 1850

Kompozytor: 1. Kothe B.[ernhard] 2. Philipp B.[ernhard] E.[duard]1. Kothe B.[ernhard] 2. Philipp B.[ernhard] E.[duard]1. Kothe B.[ernhard] 2. Philipp B.[ernhard] E.[duard]1. Kothe B.[ernhard] 2. Philipp B.[ernhard] E.[duard]1. Kothe B.[ernhard] 2. Philipp B.[ernhard] E.[duard]1. Kothe B.[ernhard] 2. Philipp B.[ernhard] E.[duard]1. Kothe B.[ernhard] 2. Philipp B.[ernhard] E.[duard]

Kopista: kilku kopistów

Tytuł ujednolicony: 2 hymny

Zawartość antologii: 1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave

Incipit tekstu słownego: 1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave1. Jesu dulcis memoria 2. O crux ave

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: 2. Hymnen | für vier Männerstimmen | no. 1. "Jesu dulcis memoria" | von B. Kothe Musicdirektor in | Oppeln. | no. 2. "O crux ave" von Philipp. | verst. Musikdirektor in Oppeln.

Zachowane głosy kompozycji: T1 (3), T2 (3), B1 (7), B2 (7), partytura

Uwagi:

Okładka z papieru nutowego; na okładce dawna sygnatura niebieską kredką: "17"; na f.2r (zapis partyturowy) inskrypcja: "B.E. Philipp gest. 1850 | als Musikdirektor in Oppeln.". Sygnatura dawna: 17.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Ilość kart/stron: 22 kart