Muzykalium:
O Maria mein Verlangen, 1. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 30.01.2017 16:48 | Ost. aktualizacja: 30.01.2017 16:48 | Autor opisu: Ewa Hauptman-Fischer

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: RM 6574

Nr obiektu w RISM: 300512935

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: Pieśń religijna

Datowanie: 1. połowa XVIII w.

Kompozytor: Anonim

Tytuł ujednolicony: O Maria mein Verlangen

Incipit tekstu słownego: O Maria mein Verlangen

Język tekstu słownego: niemiecki

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [okładka, org:] Cantilena De B: V: M: | O Maria mein Verlangen | a. 4. Voc. | Alto Solo. | 2 Violino. | Alto Viola. | Con Organo. | Ex partib. Michael J. | [nieczytelny skrót] p. | [z lewej, inną ręką: ] Pro Choro Glogoviae Sup: | Ord: M: S: Fr: Convt.

Zachowane głosy kompozycji: A solo, A 2, vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, org

Okoliczności wykonania kompozycji: o Najświętszej Marii Pannie

Uwagi:

Na okładce umieszczona mała, biała naklejka z odręcznym napisem: "Mq 501". Na głosie A pieczęć: "Musikalisches Institut bei der Universität Breslau". Tekst ma 5 zwrotek. Do rękopisu dołączono dodatkowy głos zatytułowany "Alto Secondo". Vl 1 i vl 2 zapisano podwójnie, w drugich egzemplarzach nut zapisano ten sam utwór ale w tonacji A-dur z naglówkiem "Pro Canto Solo". Glos organo także zawiera obie wersje utworu w tonacji D-dur i przetransponowaną do A-dur. Do rekopisu dołaczono mylnie kartę dla S z innym utworem, tekst: "O Maria ohne zahl". Sygnatura dawna: Mq 501.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: A solo, A 2 : 2, 1 vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla : 1, 1, 1, 1, 1 org : 2f.

Ilość kart/stron: k. 11