Muzykalium:
Benedyktynki, Lwów (Wszystkich Świętych), Iusta quam laeti, 2. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 01.02.2017 23:12 | Ost. aktualizacja: 01.02.2017 23:12 | Autor opisu: Magdalena Walter-Mazur

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: A VII 18 (nr 258)

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: aria

Datowanie: 2. połowa XVIII w.

Kompozytor: Habermann, Jan Piotr

Kopista: Jan Piotr Habermann

Tytuł ujednolicony: Iusta quam laeti

Incipit tekstu słownego: Iusta quam laeti

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [obwoluta:] IHS / Aria / a / Violino imo / Violino Iido / Violino IIItio / Canto Solo / et / Organo/ Quam Venerabil Sanctimoniali / Xavera Miedzwiecka / Discipulae meae plurimum Venerandae / Humilter Dono, et offero / Pia affectione,l et Charitate / Eius Castaem Totiusquae Virginei Chori non Dignus Servus / Joannes Patrus Habermann / Chopi Soc. Iesu Leopoliensis Capallae Mag: et Compositor

Zachowane głosy kompozycji: S vl1, vl2, vl3, org

Okoliczności wykonania kompozycji: św. Anny

Uwagi:

Pieczęcie " Z biblioteki Seminarium Sandomierskiego". Karta tytułowa na obwolucie bardzo ozdobna i kolorowa, na następnej karcie jest druga strona tytułowa, z bardzo zbliżonym tekstem, już bez ozdób. Obie były pierwotnie zszyte zieloną nitką, becnie zszycie tylko w części grzbietowej. Na owej wewnętrznej karcie tytułowej jest daa dzienna: Leopoli die 13 Junii, oraz tytuł arii "De S. Matre Anna". Na głosie vl3 : "Violino tertio. Viola transposita" - widocznie pierwotnie partia ta była przeznaczone na altówkę.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 22,5 x 18 cm

Ilość kart/stron: 5 + obwoluta