Muzykalium:
Jezuici, Otyń (Podwyższenie Świętego Krzyża), Ave Regina Caelorum, tekst 1. Aver Regina Caelorum, tekst 2. Salve regina, tekst 3. Benedictus, 1762 r.

Wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | Ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19 | Autor opisu: Alina Mądry, Patryk Frankowski

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: Antyfona

Datowanie: 1762 r.

Kompozytor: Gaebel [Gébel], Carolus

Kopista: Francisci Müller

Tytuł ujednolicony: Ave Regina Caelorum

Incipit tekstu słownego: tekst 1. Aver Regina Caelorum, tekst 2. Salve regina, tekst 3. Benedictus

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: Omnia Ad Majorem Dei Gloriam I Salve Regina I Canto et Alto Solo I Violino Primo I Violino Secundo I con I Fundamento I Auth: Rev: P: Gaebel: SoJe [w prawym dolnym rogu:] Ex Musurgia Francisci I Josephi Müller I p. A. Adjunct Wartenbergo I die 24 August 1762

Zachowane głosy kompozycji: C, A, vl 1, 2, b

Uwagi:

Na 6 k. recto druga karta tytułowa prawie identyczna z pierwszą.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 34 x 21,5 cm

Ilość kart/stron: 6