Muzykalium:
Jezuici, Otyń (Podwyższenie Świętego Krzyża), Salve Regina [2 Antyfony], 1. Salve Regina 2. Salve Regina, 2. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | Ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19 | Autor opisu: Alina Mądry, Patryk Frankowski

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: Antyfona

Datowanie: 2. połowa XVIII w.

Kompozytor: Gaebel [Gébel], Carolus

Tytuł ujednolicony: Salve Regina [2 Antyfony]

Zawartość antologii: 1. Salve Regina; 2. Salve Regina

Incipit tekstu słownego: 1. Salve Regina 2. Salve Regina

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [po prawej: No 41] Salve duo [poniżej po prawej:] Auth. [nieczytelne] P. Gaebel C. I Choro Residentia I B: V: M:

Zachowane głosy kompozycji: C, A, T, B, vl 1, 2, org

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 35 x 21cm - obwoluta, 34,5 x 20,5 cm - reszta głosów

Ilość kart/stron: 11 + obwoluta