Muzykalium:
Jezuici, Otyń (Podwyższenie Świętego Krzyża), Salve Regina, 1758 r.

Wprowadzono: 16.02.2017 19:19 | Ost. aktualizacja: 16.02.2017 19:19 | Autor opisu: Alina Mądry, Patryk Frankowski

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: Antyfona

Datowanie: 1758 r.

Kompozytor: Rhödigez, Josephi

Kopista: Josephi Rhödigez

Tytuł ujednolicony: Salve Regina

Incipit tekstu słownego: Salve Regina

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [po prawej: No 43] Salve Regina I a I Canto, Alto I Tenore, Basso I Violinis 2bg I Cornubg 2bg ex D I con I Organo I Del dos: Rhödigez [w dolnym prawym rogu:] Ex partibo I Josephi Rhödigez

Zachowane głosy kompozycji: C, A, T, B, vl 1, 2, cor, 1, 2, org

Uwagi:

Na 10 k. verso inskrypcja: "L. B. M. I 1758"

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 21,5 x 17,5 cm

Ilość kart/stron: 10