Muzykalium:
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł), Veni Sancte Spiritus et emitte, 1700 r.

Wprowadzono: 05.05.2014 12:36 | Ost. aktualizacja: 06.05.2014 08:56 | Autor opisu: Magdalena Walter-Mazur

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: A VII 5 nr 245

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: prosa

Datowanie: 1700 r.

Kompozytor: Boczkowski, Kazimierz

Kopista: Kazimierz Boczkowski

Tytuł ujednolicony: Veni Sancte Spiritus et emitte

Incipit tekstu słownego: Veni Sancte Spiritus et emitte

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [obwoluta:] Prosa de Spiritu Sancto a 9 / Veni Sancte Spiritus et emitte caelitus / 1 - Canto / 1 - Alto / 1 - Tenore / 1 - Basso / 2 - Clarini / 2 - Violini / 1 - Violone / Authore Casimiri M. B. / O.C.S.M.S. / et scripsit / Mprop(…) / Anno 1700

Zachowane głosy kompozycji: S, A, T, B, vl 1, 2, cl 1, 2, org

Okoliczności wykonania kompozycji: Zesłanie Ducha Św.

Uwagi:

Jest to prawdopodobnie najstarszy rękopis ze zbioru BDS. Głos organowy zapisany na wewnętrznych i tylnej stronie obwoluty. Dodatkowo w rękopisie znajduje się transkrypcja głosu organowego o sekundę niżej "Pro organo transponowane Veni S. Spiritus". Głosy cl określone jako "clarino gallico", głos organów jako "basso assiduo". Na stronie tytułowej nie ma noty posesyjnej ani proweniencyjnej, jednak dwie inne noty świadczą o związku z benedyktynkami: 1. U dołu głosu vl 1 skryptor zapisał "Voltate Vestra Seniora folium", zaś na tylnej stronie obwoluty zachował się prawie niewidoczny już i urwany napis: "wiczownie Zakonnicy / S Benedykta (...) Pa / nnie / odda(...)". Prawdopodobnie utwór podarowany był Zofii Bratysiewiczównie, posesorce wielu rękopisów z I poł. XVIII wieku. Ołówkowa numeracja stron, pieczęcie "Z Biblioteki Seminarium Sandomierskiego"

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 20 x 16 cm

Ilość kart/stron: 10 + obwoluta