Muzykalium:
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł), Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Kuba, Michał, czyli śpicie, 1726 r.

Wprowadzono: 05.05.2014 12:36 | Ost. aktualizacja: 05.05.2014 12:36 | Autor opisu: Magdalena Walter-Mazur

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: A VII 119 nr 359

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: motet (pastorella)

Datowanie: 1726 r.

Kompozytor: Anonim

Kopista: Zofia Bratysiewiczówna

Tytuł ujednolicony: Gloria in excelsis Deo

Incipit tekstu słownego: Gloria in excelsis Deo. Kuba, Michał, czyli śpicie

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [obwoluta:] Mottetto de Nativitate Domini / Gloria in Excelsis / a Voc 10 / Canti 2 / Alto Tenore / Basso et Viola / Violinis 2 / Clarinis 2 / Et pro Organo / Scripsit S[ophia} B[ratysiewiczówna] Ord. S. Benedicti a Sandomiria / Anno Dni 1726 Die17 Martij

Zachowane głosy kompozycji: 2S, A, T, B, vl 1, 2, vla basowa, cl 1, 2, org

Okoliczności wykonania kompozycji: Boże Narodzenie

Uwagi:

Głos organowy zapisany na wewnętrznych stronach obwoluty. Partia violi zapisana w kluczu basowym. Ołówkowa numeracja stron, pieczęcie "Z Biblioteki Seminarium Sandomierskiego". W utworze przeważa tekst w języku polskim, jedynie na początku słowa "Gloria in excelsis Deo". Jest to kolęda o charakterze ludowym, widocznym także w muzyce. Oprócz języka polskiego także: polski. Utwór wydany przez A. i Z. Szweykowskich: Pastorelle staropolskie, w: Źródła do Historii Muzyki Polskiej, z. 12, PWM 1968

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 20,5 x 16 cm

Ilość kart/stron: 11 + obwoluta