Muzykalium:
Jezuici, Sandomierz (św. Piotr i Paweł), 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca foederis, 3. Salve o puerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium, 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca federis, 3. Salve o purerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium, 1729 r.

Wprowadzono: 05.05.2014 12:36 | Ost. aktualizacja: 06.05.2014 08:54 | Autor opisu: Magdalena Walter-Mazur

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: A VII 28 nr 268

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: motety

Datowanie: 1729 r.

Kompozytor: Siwiński, Andrzej

Kopista: Marcin Wachowicz, Sebastian Łęcki, Joannes Stalkowski, Michał Głuchowski, Michał Banaszkowski

Tytuł ujednolicony: 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca foederis, 3. Salve o puerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium

Zawartość antologii: 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca foederis, 3. Salve o puerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium

Incipit tekstu słownego: 1. Salve Mundi Domina, 2. Salve arca federis, 3. Salve o purerpera templum Trinitatis, 4. Salve horologium

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [karta tytułowa:] Motetta 4 / de Beata Virgine Maria / a7 / Canto Violino 1mo / Alto / Tenore Violino 2do / Basso / & / Basso Organo / Authore Andrea Siwiński / Pro Choro Colegij Soc. Jesu Sandom. / Anno Dni 1729 / Scr: Martinus Wachowicz / mpp

Zachowane głosy kompozycji: S, A, T,B, vl1, 2, org

Uwagi:

Poszczególne głosy zapisane w poszytach, z których organo i Canto były zszyte (każdy osobno). W tworzeniu rękopisu brało udział 5 kopistów: Wachowicz - org, Łącki - S, A, T, Banaszkowski - B, Głuchowski - vl 1, Stalkowski - vl 2. Nota proweniencyjna na karcie tytułowej została zamazana, być może rękopis został przekazany w inne miejsce.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 21 x 17,5 cm

Ilość kart/stron: 17