Muzykalium:
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł), Huc, huc, pastorculi - Idż ty Kuba wprzody, 1742 r.

Wprowadzono: 05.05.2014 12:36 | Ost. aktualizacja: 05.05.2014 12:36 | Autor opisu: Magdalena Walter-Mazur

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: A III 11 nr 71

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: pastorella

Datowanie: 1742 r.

Kompozytor: Anonim

Tytuł ujednolicony: Huc, huc, pastorculi - Idż ty Kuba wprzody

Incipit tekstu słownego: Huc, huc, pastorculi - Idż ty Kuba wprzody

Język tekstu słownego: łacina i polski

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [obwoluta:] Motetto ex G / De Nativitate Chrysti / a 5 v. / Canto Alto / Tenore / Basso / Violino Unisono / Et / Fundamento Generali / Anno Dni 1742 / Anna Stogniewowna

Zachowane głosy kompozycji: S, A, T, B, vl, org

Okoliczności wykonania kompozycji: Boże Narodzenie

Uwagi:

Głos organowy zapisany na wewnętrznych stronach obwoluty i na dodatkowej karcie. Głos skrzypiec (violino unisino) przepisany trzykrotnie. Tekst łacińsko-polski, ten drugi o charakterze ludowym. Pieczęcie "Z Biblioteki Seminarium Sandomierskiego". Oprócz języka przewodniego także: polski. Utwór wydany przez A. i Z. Szweykowskich: Pastorelle staropolskie, w: Źródła do Historii Muzyki Polskiej, z. 12, PWM 1968.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 33 x 20 cm

Ilość kart/stron: 9 + obwoluta