Muzykalium:
Cystersi, Lubiąż (Wniebowzięcie NMP), O lux mundi Christe Deus, 1751 r.

Wprowadzono: 23.04.2014 14:18 | Ost. aktualizacja: 23.04.2014 14:18 | Autor opisu: Grzegorz Joachimiak

Proweniencja

Aktualne miejsce przechowywania: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Dane katalogowe

Sygnatura obiektu: RM 5423

Nr obiektu w RISM: 300511552

Informacje podstawowe

Status źródła: rękopis

Gatunek: Aria

Datowanie: 1751 r.

Kompozytor: a. n.

Tytuł ujednolicony: O lux mundi Christe Deus

Incipit tekstu słownego: O lux mundi Christe Deus

Język tekstu słownego: łacina

Informacje źródłowe

Opis karty tytułowej: [obwoluta:] Num: 22. | Aria ex D. | Soprano [po prawej, później dodane: De Tempore | vel | Quadragesima] | Violino 1 | Violino 2|d|o | [po lewej, ołówkiem, później dodane: 120] Alto Viola | Con Organo | Chori | Lub. 1751 [?]

Zachowane głosy kompozycji: S, vl 1, 2, vla, b

Okoliczności wykonania kompozycji: okres zwykły lub wielki post

Uwagi:

Na okładce umieszczona mała, biała naklejka z odręcznym napisem „Mf 1426”. Na głosie S okrągła pieczęć „Musikalisches Institut bei der Universität Breslau”.

Cechy fizyczne

Rodzaj materiału: papier

Wymiary: 33,5 x 20,5 cm

Ilość kart/stron: 5 kart + obwoluta