Ogród / Park:
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha), Ogród, połowa XIII w.

Wprowadzono: 31.08.2014 10:49 | Ost. aktualizacja: 22.09.2015 22:20 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Kategoria: Ogród

Datacja: połowa XIII w.

Opis:

Zajmował teren między kościołem św. Wojciecha a kościołem św. Katarzyny. W okresie baroku oddzielony od obecnej ul. Św. Katarzyny murem z umieszczoną pośrodku bramą. Od wschodu zaś ograniczało go skrzydło klasztoru, do którego prowadziła od bramy wydzielona żywopłotami alejka, rozdzielająca teren napołożony po stronie południowej cmentarz i leżący po stronie północnej ogród składający się z 4 kwater wyznaczonych przez krzyżujące się alejki.

Losy

Losy po kasacie:

Zlikwidowany

Stan zachowania:

Niezachowany