Ogród / Park:
Cystersi, Jędrzejów (NMP, św. Wojciech), Ogród/opacki, XVI wiek

Wprowadzono: 21.11.2014 16:26 | Ost. aktualizacja: 21.11.2014 16:26 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Kategoria: Ogród

Rodzaj: opacki

Datacja: XVI wiek

Opis:

Ogród opacki w typie ogrodu włoskiego na północ od budynków klasztornych został założony w 16 w., po pożarze z 1726 r. w latach 1728-1754 przeprowadzono prace remontowo-budowlane na terenie zespołu klasztornego, w tym w ogrodzie opackim. Układ z podziałem na kwatery, pod koniec 18 w. opat B. Niegolewski otoczył ogród ogrodzeniem zdobionym szyszkami i wazonami.

Losy

Stan zachowania:

Częściowo zachowane ogrodzenie, relikty ogrodu, resztki kolistych ław datowane na 18 w.

Rejestr zabytków lub inna forma ochrony: WUOZ Kielce A.99/1-6 z 11.02.1967 r.

Mała architektura

  • Rodzaj: rzeźba
  • Datacja:
  • Opis:

   Figura NMP

Roślinność

 • drzewo:
  • Opis:

   W ogrodzie znajdują się graby datowane na około 200-250 lat.