Ogród / Park:
Cystersi, Wąchock (NMP, św. Florian), Ogród/włoski

Wprowadzono: 17.12.2014 17:16 | Ost. aktualizacja: 17.12.2014 17:16 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Kategoria: Ogród

Rodzaj: włoski

Opis:

Ogrody znajdowały się na wschód i północ od klasztoru, oddzielone groblą od pozostałych obszarów.

Losy

Stan zachowania:

Nie istnieje, obecnie w tym miejscu znajduje się boisko.

Mała architektura

    • Rodzaj: oranżeria
    • Datacja: XVIII wiek
    • Opis:

      Znajdowała się w północno-wschodnim narożniku grobli.