Ogród / Park:
Cystersi, Wąchock (NMP, św. Florian), Ogród/użytkowy

Wprowadzono: 17.12.2014 17:19 | Ost. aktualizacja: 17.12.2014 17:19 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Kategoria: Ogród

Rodzaj: użytkowy

Opis:

Znajdował się po południowej stronie zabudowy klasztornej w pobliżu dzienińca gospodarczego.

Losy

Stan zachowania:

Dzisiaj w miejscu ogrodów użytkowych znajduje się niewielkie gospodarstwo: szklarnie i hodowla zwierząt na potrzeby klasztoru.