Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Bolesław, książę sieradzki nadaje klasztorowi sulejowskiemu posiadanie rzeki Ner z bobrami na przestrzeni między granicami wsi Kępy i Bałdrzychowa, 1233 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1233 r.

Autor/Wystawca: Bolesław, książę sieradzki

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław, książę sieradzki nadaje klasztorowi sulejowskiemu posiadanie rzeki Ner z bobrami na przestrzeni między granicami wsi Kępy i Bałdrzychowa

Miejsce wystawienia/wydania: In Petrcow

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: Zbiór dokumentów pergaminowych nr 5637

Mikrofilm: Dawna sygnatura: 10788

Źródła opracowań (w tym bibliografia)