Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Grzegorz IX bierze w opiekę dobra klasztoru sulejowskiego oraz zatwierdza nadane mu przez abpa gnieźnieńskiego dochody, 09.05.1234 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 09.05.1234 r.

Autor/Wystawca: Grzegorz IX, papież

Regestr/Tytuł ujednolicony: Grzegorz IX bierze w opiekę dobra klasztoru sulejowskiego oraz zatwierdza nadane mu przez abpa gnieźnieńskiego dochody

Miejsce wystawienia/wydania: Laterani

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Bulla: Grzegorz IX, papież.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: Zbiór dokumentów pergaminowych nr 6301

Mikrofilm: Dawne sygnatury: Nr 31; 5351 M. N.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)