Akt / Dokument / Rękopis:
Benedyktyni, Jeżów (św. Andrzej ap.), Bolesław, książę mazowiecki zatwierdza posiadłości opactwa lubińskiego, obejmujące Jeżów, Górę, Jasienin, Mikulin i Krosnową oraz udziela zwolnień immunitetowych, 04.05.1278 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 04.05.1278 r.

Autor/Wystawca: Bolesław, książę mazowiecki

Regestr/Tytuł ujednolicony: Bolesław, książę mazowiecki zatwierdza posiadłości opactwa lubińskiego, obejmujące Jeżów, Górę, Jasienin, Mikulin i Krosnową oraz udziela zwolnień immunitetowych

Miejsce wystawienia/wydania: Płock

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: Zbiór dokumentów pergaminowych nr 7217

Mikrofilm: Możliwy falsyfikat: ks. Bolesław, wynagradzając Marcina opata lubińskiego za usługi oddane mu w czasie wojny z Henrykiem ks. głogowskim, za zgodą swych synów Siemowita i Trojdena potwierdza Marcinowi posiadanie Jeżowa z przynależnościami, obdarzając dobra

Źródła opracowań (w tym bibliografia)