Akt / Dokument / Rękopis:
Cystersi, Sulejów (NMP, św. Tomasz z Cantenbury), Władysław, książę Królestwa Polskiego rozstrzyga spór między Zbigniewem, kasztelanem sieradzkim, a opatem cystersów w Sulejowie o dziedzictwo Łęczno, 26.05.1296 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 26.05.1296 r.

Autor/Wystawca: Władysław, książę Królestwa Polskiego

Regestr/Tytuł ujednolicony: Władysław, książę Królestwa Polskiego rozstrzyga spór między Zbigniewem, kasztelanem sieradzkim, a opatem cystersów w Sulejowie o dziedzictwo Łęczno

Miejsce wystawienia/wydania: Sieradz

Język: łacina

Ilość części składowych: 1

Znaki własnościowe / Środki uwierzytelnienia / Proweniencje: Pieczęć nie zachowana.

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: Zbiór dokumentów pergaminowych nr 5685

Źródła opracowań (w tym bibliografia)