Akt / Dokument / Rękopis:
Wizytki, Lublin, Akta klasztoru Panien Wizytek w Lublinie, 1816 - 1825 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Klasztor: Wizytki, Lublin

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1816 - 1825 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta klasztoru Panien Wizytek w Lublinie

Język: polski

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 208

Mikrofilm: Dawna sygnatura: Lit. B Nr 76; 96; mikrofilm: 35259.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)