Akt / Dokument / Rękopis:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta), Akta tyczące się oddania na użytek wojska zabudowań klasztoru ks. ks. Augustianów w mieście Krasnymstawie w woj. Lubelskim, 1823 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1823 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Akta tyczące się oddania na użytek wojska zabudowań klasztoru ks. ks. Augustianów w mieście Krasnymstawie w woj. Lubelskim

Język: polski

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 223

Mikrofilm: Dawna sygnatura: Lit. B Nr 102; 353; mikrofilm: 35285.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)