Akt / Dokument / Rękopis:
Norbertanie, Witów (św. Małgorzaty, Augustyna), Okupacja suprymowanego zgromadzenia ks.ks. kanoników premonstrateńskich w Witowie, 1819 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1819 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: Okupacja suprymowanego zgromadzenia ks.ks. kanoników premonstrateńskich w Witowie

Język: polski

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 4

Mikrofilm: Dawna sygnatura: 1732; 234. Przekazano w 1967 r. do zespołu "Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. akt 833.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)