Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Bełz (Wniebowzięcie NMP), "Dominikanie i Dominikanki", 1780 - 1844 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1780 - 1844 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Dominikanie i Dominikanki"

Język: niemiecki

Zawartość kolekcji: Opis i oszacowanie majątku zniesionych klasztorów oraz korespondencja Galiz.[ische] Staatsgüter Administration w sprawie sprzedaży części tego majątku [1789 - 1812], protokół w sprawie zagospodarowania budynków i gruntów poklasztornych pozostałych w gesti

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 257

Mikrofilm: Dawna sygnatura: 3409; mikrofilm: 38864.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)