Akt / Dokument / Rękopis:
Bazylianie, Kołomyja (Zwiastowanie NMP), "Dominikanie i dominikanki - różne klasztory", 1803 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1803 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Dominikanie i dominikanki - różne klasztory"

Zawartość kolekcji: Zaświadczenie z akt katastralnych [1803]

Ilość części składowych: 1

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 258 (6)

Mikrofilm: Dawne sygnatury: 3250, 3277, 3292, 3293, 3343, 3352, 3376, 3390, 3395, 3398, 3434; mikrofilm: 38865.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)