Akt / Dokument / Rękopis:
Dominikanie, Tarnopol (św. Wincentego), "Dominikanie i dominikanki - różne klasztory", 1771 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1771 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Dominikanie i dominikanki - różne klasztory"

Zawartość kolekcji: Układ między synami Stanisława Potockiego wdy poznańskiego i wnukami Józefa Potockiego kasztelana krakowskiego w sprawie udziału w kosztach dokończenia budowy w/w instytucji, fundowanych przez ich przodków [1771]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 258 (13)

Mikrofilm: Dawne sygnatury: 3250, 3277, 3292, 3293, 3343, 3352, 3376, 3390, 3395, 3398, 3434; mikrofilm: 38865.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)