Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Halicz (Święty Krzyż), "Franciszkanie", 1643 - 1798 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1643 - 1798 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Franciszkanie"

Język: łacina

Zawartość kolekcji: Sumariusz dokumentów z lat 1643 - 1764 [1784], zapisy dla klasztoru na dobrach Żywaczów w z. halickiej i procesy z licznymi [cząstkowymi?] posesorami tych dóbr [1705 - 1763], opis budynków klasztornych we wsi Bednarów [1798]

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 259

Mikrofilm: Oprócz języka głównego także język niemiecki. Dawne sygnatury: 3250, 3292, 3355, 3398; mikrofilm: 38866

Źródła opracowań (w tym bibliografia)