Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Gródek Jagielloński (Wniebowzięcie NMP), "Franciszkanie i franciszkanki", 1620 - 1627 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: dokument

Datacja: 1620 - 1627 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Franciszkanie i franciszkanki"

Zawartość kolekcji: Układ z Maciejaem i Zofią Gawrońskimi o grunt pod miastem Gródkiem Jagiellońskim zawarty w r. 1620 i zatwierdzenie go przez króla w r. 1627

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 260 (1)

Mikrofilm: Dawne sygnatury: 3352, 3390, 3398; mikrofilm: 38867.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)