Akt / Dokument / Rękopis:
Franciszkanie (konwentualni), Jarosław (Niepokalane Poczęcie NMP), "Franciszkanie i franciszkanki", 1664 - 1670 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1664 - 1670 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Franciszkanie i franciszkanki"

Zawartość kolekcji: Akt kupna w r. 1664 domu w Jarosławiu przy ul. Przemyskiej od Katarzyny Olszowicowej [XVIII w.] i gruntu na przedmieściu Wola w r. 1666 od Katarzyny Lorkiewiczowej [XVIII w.], układ z r. 1670 z komisarzem Gryzeldy Wiśniowieckiej o dworek na Przygrodziu [X

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 260 (2)

Mikrofilm: Dawne sygnatury: 3352, 3390, 3398; mikrofilm: 38867.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)