Akt / Dokument / Rękopis:
Karmelici bosi, Przemyśl (św. Teresy), "Karmelitanie, karmelitanki", 1722 - 1763 r.

Wprowadzono: 08.04.2014 12:00 | Ost. aktualizacja: 08.04.2014 12:00 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Dotyczy

Informacje podstawowe

Kategoria: akt

Datacja: 1722 - 1763 r.

Regestr/Tytuł ujednolicony: "Karmelitanie, karmelitanki"

Zawartość kolekcji: Akt sprzedaży wsi Solec w z. przemyskiej przez Jerzego B. Fredrę kasztelana lwowskiego Józefowi Potockiwmu strażnikowi kor. z zastrzeżeniem praw klasztoru do sumy wyderkafowej [1722], proces o spłatę tej sumy między klasztorem a Stanisławem Potockim wojew

Stan obecny

Obecne miejsce przechowywania: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Sygnatura obecna: 262 (5)

Mikrofilm: Dawne sygnatury: 3240, 3252, 3322, 3355, mikrofilm: 38869.

Źródła opracowań (w tym bibliografia)